Fotovoltika.sk

Využitie fotovoltického systému

Využitie fotovoltických systémov je v súčasnej dobe veľmi široké z dôvodu veľkého rozmachu tejto technológie po celom svete a v neposlednom rade dostupnosť týchto systémov sa rapídne zvýšila.

Slovenské domácnosti sa za posledné roky musia vedieť čoraz viac vysporiadať s rastúcimi cenami elektrickej energie, či nedoplatkami na faktúrach. Riešením pre ne môže byť investícia práve do fotovoltického systému, ktorý dokáže bežnej rodine ušetriť v priemere 400 až 700 € ročne.

Najčastejšie inštalovaným fotovoltickým systémom je tzv. ongrid s pripojením
na verejnú elektrickú sieť.  Vyrobená elektrická energia sa priamo spotrebuje v domácnosti či firme, jej prebytok je možné využiť aj na ohrev vody. Všetko čo sa nedokáže spotrebovať “putuje” do distribučnej siete. V tomto systéme nie sú použité vlastné batérie na uskladnenie elektrickej energie. Aktuálne môžu domácnosti na Slovensku využívať aj “virtuálnu batériu” čo znamená, že elektrickú energiu si môžu uložiť na neskôr a naspäť ju odtiaľ čerpať v čase keď fotovoltika už nič nevyrába. Táto služba je poskytovateľmi spoplatnená.

Ďalšou možnosťou zapojenia fotovoltického systému je hybridný systém. Toto zapojenie je kombináciou využívania elektrickej energie vyrobenej z fotovoltických panelov a jej uloženia do vlastných batérií ako aj možnosti využitia elektrickej energie z verejnej siete, keď to je potrebné. Tento spôsob zapojenia využívajú najmä domácnosti, ktoré majú veľkú spotrebu energie nielen počas dňa ale aj noci. Prekážkou môže byť vyššia obstarávacia cena.

Ostrovné riešenia tzv. offgrid sú systémy bez možnosti pripojenia na verejnú elektrickú sieť. Dokážu byť jej plnohodnotnou náhradou a zabezpečiť tak napájanie elektrických spotrebičov (rádio, televízor, osvetlenie, pračka, varná doska). Nakoľko sa v tomto systému zapojenia používajú batérie či už gélové alebo lítiové s veľkou kapacitou uloženia elektriny, so životnosťou 12 až 15 rokov, je aj investícia do týchto systémov najväčšia.

V súčasnosti sa čoraz viac ľudí snaží utiecť z mestského ruchu na chatku, na vidiek alebo do hôr a vypnúť tak od všetkých pracovných starostí, stresu a uponáhľaného životného štýlu. Vďaka modernej technike a ostrovným fotovoltickým systémom si môžeme spríjemniť fungovanie a využívanie základných ľudských potrieb aj niekde v „divočine“. Veľkým pozitívom týchto zariadení je fakt, že sú šetrné k životnému prostrediu a preto je aj naším veľkým zadosťučinením voči prírode „ísť zelenou“ cestou na miestach, kde sa to najviac očakáva.

Fotovoltická elektráreň je ako stavebnica. Pokiaľ uvažujete, že si ju zaobstaráte pre svoju domácnosť, firmu alebo chatku, mali by sme ste premyslieť čo od svojej fotovoltickej elektrárne očakávate a na čo všetko by ste chceli vyrobenú elektrinu využívať.

Môže sa zdať, že fotovoltika je niečo zložité, ale nie je to tak. Keď si niekto kupuje auto, tiež sa zvykne zamyslieť, čo všetko od nového vozidla očakáva. S fotovoltikou to je podobné.

Fotovoltické systémy

Nákupný košík